User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

มิถุนายน 2558 ผักในแปลงเริ่มโต เราเริ่มคิดคำนวณถึงรายได้จากการขายผักในแต่ละแปลงในใจ คิดว่าปลูกแค่รอบเดียว ก็น่าจะพอคุ้มกับความเหนื่อยยากของพวกเรา

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นอกจากพวกเราจะได้รู้จักแมลงแล้ว  ในวันนั้น อ.สำ (ดร.ทัศนี ขาวเนียม) ได้สอนถึงวิธีการเตรียมดินที่ถูกต้อง ที่ต้องปรับหน้าดินให้เสมอ ทำขอบด้านข้าง แปลงที่หน้าดินไม่เสมอ จะมีปัญหาทำให้น้ำขังในบริเวณนั้น เป็นสาเหตุที่จะทำให้พืชเติบโตช้า

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ในการทำแปลงสาธิตครั้งนี้ นอกจากกลุ่มเกษตรกร ในตลาดเกษตร ม.อ. แล้ว ยังมีเครือข่ายจากศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย  ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  นำทีมโดย ท่าน ผ.อ. ธนศักดิ์  สุขสง  นำลุงบุญนิ่ง  พี่เสน่ห์  ป้าประคอง มาร่วมขบวนการกับพวกเรา

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ในวันเสาร์ที่ 13  มิถุนายน 2558

อ.ออย ดร.เทวี  มณีรัตน์ ,อ.สำ ดร.ทัศนี  ขาวเนียม และ ศ.ดร.เสาวภา  อังสุภานิช (ดิฉันขออนุญาตเรียกชื่อเล่นตามที่เกษตรกรเรียก) ได้นัดเกษตรกรมาเรียนรู้เรื่องแมลง เป็นปฐมบทเพื่อจะได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับแมลงศัตรูพืชได้อย่างถูกต้อง 

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อทีมงาน

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 074-286012(อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์) หรือ 074-286059(เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช)

E-mail : amonrat.b@psu.ac.th,yaowalak.c@psu.ac.th


©2021 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Search