ตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market) ณ ตลาดเกษตร ม.อ.

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพได้มาตรฐานจากเกษตรกรชาวจังหวัดสงขลาที่ผ่านการคัดเลือกจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการขยายตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภคโดยตรง

โดยให้เกษตรกรผู้ผลิตมาจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง มาจำหน่ายที่ตลาดเกษตร ม.อ. ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

 

เริ่ม .... ศุกร์ 31 ตุลาคม 2557

 พิธีเปิดโดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เวลา 16.00 น.

 

ชม และเลือกซื้อ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

 

 รับบริการตรวจสารพิษตกค้างในร่างกาย

 

ตรวจสารปนเปื้อนในผลผลิตการเกษตร

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

พบกับสินค้าการเกษตร อาหาร และลานเรียนรู้ ณ ตลาดเกษตร ม.อ. ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์

และทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ตลาดเกษตรกร

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อทีมงาน

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 074-286012(อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์) หรือ 074-286059(เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช)

E-mail : amonrat.b@psu.ac.th,yaowalak.c@psu.ac.th


©2020 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Search