ทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์ : ตลาดนัดเกษตรกร

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เปิดบริการแล้ว ตลาดนัดเกษตรกร Smart Farmer ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวันศุกร์ ของสัปดาห์

ศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เปิดงาน ตลาดนัดเกษตรกร ณ ตลาดเกษตร ม.อ.หาดใหญ่ ได้รับเกียรติ จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดนัดเกษตรกร Smart Farmer และกล่าวรายงานโดย นายสุชาติ เซ่งมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา โดยมีท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต ให้การต้อนรับ 

มอบผ้ากันเปื้อนและหมวกคลุมผมให้เกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดนัดเกษตรกร

ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร (สารฟอร์มาลีน)

ตรวจสารพิษตกค้างในร่างกาย

สินค้า ประกอบด้วย ผักผลไม้ อาหารสด สินค้าแปรรูป

ทีมงานเบื้องหลังการทำงาน ของตลาดเกษตร ม.อ.

เชิญ .. ซื้ออาหารที่ ตลาดเกษตร ม.อ. ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ 14.30-19.30 น. "ขอขอบคุณผู้มาใช้บริการ ตลาดเกษตร ม.อ."

 

ขอขอบคุณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาที่ได้คัดเลือก ตลาดเกษตร ม.อ. เป็นสถานที่จำหน่าย ตลาดนัดเกษตรกร จังหวัดสงขลา

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อทีมงาน

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 074-286012(อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์) หรือ 074-286059(เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช)

E-mail : amonrat.b@psu.ac.th,yaowalak.c@psu.ac.th


©2020 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Search