ตลาดนัดเกษตรกร

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้มาประชุมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน "ตลาดนัดเกษตรกร"

ตลาดนัดเกษตรกรเปิดโครงการครั้งแรกวันที่ 31 ตุลาคม 2557  โดยนายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดตลาด 

 

ตลาดนัดเกษตรกร เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.30  ถึง 19.30 น.  บริเวณหน้าตลาดเกษตร ม.อ.

 

เป็นโครงการร่วมมือ ระหว่างคณะทรัพยากรธรรมชาติ กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ที่คณะ ให้ใช้พื้นที่บริเวณลานกิจกรรมหน้าตลาดเกษตร ม.อ. ให้เครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดสงขลา ได้มาจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

ในระยะแรกที่เปิดตลาดนัดเกษตรกร เราต้องทำความเข้าใจกับเกษตรกรประจำ ที่จำหน่ายผลผลิตในตลาดเกษตร ม.อ. มาหลายปี ถึงการให้โอกาส เกษตรกรรายอื่นๆ ที่ยังไม่เคยมีโอกาส เหมือนที่ท่านมี

แค่เสียสละวันศุกร์ เพื่อให้เกษตรกรรายอื่น มาจำหน่ายฟรี แข่งกับท่าน ที่ต้องจ่ายค่าแผง เพื่อให้ เกษตรกรรายใหม่ๆ ได้เรียนรู้ ถึงวิธีการจำหน่ายสินค้า ด้วยตนเอง  ซึ่งการขายเป็นปัญหาของเกษตรกรไทย ที่ผลิตเก่งแต่ขายไม่เป็น

โอกาสเหมือนที่ท่านเคยได้รับ จนทำให้ชีวิตมั่นคงเหมือนที่เป็นอยู่ 

 

กว่าปีที่เปิดให้บริการ พบว่าเกษตรกร เจ้าประจำในตลาดเกษตร ม.อ.  ได้เรียนรู้ ที่จะหลบหลีก ผลิตสินค้าให้แตกต่างกันไป จึงไม่กระทบกับยอดขายเดิม 

 

ส่วนเกษตรกร ตลาดนัดเกษตรกร ก็เริ่มเชี่ยวชาญขายเก่งขึ้น จัดวางและผลิตผลผลิตได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น 

 

ปัจจุบันตลาดนัดเกษตรกร ประกอบด้วยเกษตรกร 17 เครือข่าย เปิดดำเนินการมาแล้ว 64 ครั้ง (นับถึงวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 59)  มียอดการจำหน่ายสะสมรวม  3,131,289 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเก้า บาท)

มีรายได้รวมเฉลี่ยครั้งละ 48,926 บาท คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อรายละประมาณ 2,878 บาท/ครั้ง

 

ถือเป็นพื้นที่ ที่ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง อย่างดียิ่ง 

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อทีมงาน

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 074-286012(อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์) หรือ 074-286059(เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช)

E-mail : amonrat.b@psu.ac.th,yaowalak.c@psu.ac.th


©2020 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Search