การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยเป็นผลสำเร็จเพื่อให้เกษตรกรได้นำไปปลูก

ดร.ทัศนีย์ ขาวเนียม ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

นำเสนอข่าวโดย Hicabletv Songkhla

 

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อทีมงาน

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 074-286012(อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์) หรือ 074-286059(เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช)

E-mail : amonrat.b@psu.ac.th,yaowalak.c@psu.ac.th


©2021 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Search