แพะสร้างรายได้ เลี้ยงง่าย ทนร้อน ปรับตัวเก่ง "แพะเนื้อลูกผสมทรัพย์ - ม.อ. 1"

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

แพะสร้างรายได้ เลี้ยงง่าย ทนร้อน ปรับตัวเก่ง "แพะเนื้อลูกผสมทรัพย์ - ม.อ. 1 ติดต่อ โทร. 074802655 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่

 

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อทีมงาน

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 074-286012(อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์) หรือ 074-286059(เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช)

E-mail : amonrat.b@psu.ac.th,yaowalak.c@psu.ac.th


©2019 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Search