User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

เมลอน ผลไม้ดั่งเดิมจากเมืองอาทิตย์อุทัย แต่สามารถปรับตัวและปลูกในไทยได้แล้ว...

 

        หลายๆ จังหวัดในประเทศไทย มีการนำเมลอน ผลไม้ตระกูลเดียวกับแตงโม แคนตาลูป เข้ามาปลูก หากผลผลิตดี รสชาติหอมหวาน เป็นที่ต้องการของตลาด ก็สามารถสร้างรายได้ให้ผู้ปลูกเป็นอย่างดี หากแต่เป็นพืชที่มีต้นกำเนิดมาจากต่างประเทศ เมื่อปลูกในไทย.. เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี จะต้องอาศัยวิธีการปลูก ขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสมของในแต่ละพื้นที่

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. สนใจพืชชนิดนี้ คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยงนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ใช้ระยะเวลาในการปลูก ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ของการทดลองปลูก โดยได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมทางภาคใต้ได้ ผลที่ได้รับคือ ผลผลิตได้ผลดี เริ่มจาการเลือกพันธุ์ปลูก สร้างโรงเรือน คัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสม(อีกหลายๆครั้ง)  ออกแบบระบบน้ำ ให้ปุ๋ย ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอน จนได้มาซึ่งการมีวิธีการกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี

 

เมลอน รมควัน อาศัยภูมิปัญญาดั่งเดิมการใช้ควันไล่แมลง ไล่ยุง

 

การปลูกเมลอน แม้จะเป็นการปลูกในโรงเรือน แต่แมลงบางชนิดก็ยังสามารถเข้ามาทำลายต้นพืชได้ เช่น แมลงหวี่ขาว

 

การรมควันเป็นวิธีการที่ใช้ควันไฟในการไล่และกำจัดแมลง โดยใช้อุปกรณ์คือ ปี๊บ กาบมะพร้าว หรือแกลบ (จะได้ถ่านแกลบเป็นวัสดุปลูก หลังจากที่รมควันไปแล้ว)

 

วิธีการโดยการจุดไฟ ใส่ในปี๊บ วางในภายในโรงเรือนบริเวณด้านหน้า เลือกช่วงที่ลมนิ่งสงบ เช่น ช่วงเวลาเย็นๆ เกือบค่ำ ควันไฟจะกระจายไปทั่วโรงเรือน ใช้ระยะเวลาในการรมแต่ละครั้งประมาณ 30 นาที  ต่อครั้ง

คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่

 

ช่วงเวลาที่รมควัน คุณปฐมพงศ์ สังเกตเห็นแมลงเข้ามาในโรงเรือน พบแมลงหวี่ขาว.. จึงได้ทำการรมควันเมลอน ระยะเวลาคือเว้น 3-5 วัน ต่อ ครั้ง 

 

จากการเฝ้าสังเกตและประสบการณ์ที่ได้รับ.. เดิมที่เคยมีแมลงหวี่ขาวในช่วงแรกๆ  หลังจากที่รมควัน แมลงหวี่ขาวที่เคยปรากฏอยู่ในโรงเรือนหายไปหมด หลังจากนี้ก็ไม่เห็นอีกเลย ซึ่งในขณะนี้กำลังทดสอบให้เป็นหลักฐานที่แน่ชัดว่าแมลงชนิดต่าง ๆ  ทีเคยสร้างความเสียหายกับพืชชนิดนี้ จะสามารถลดและไม่มีแมลงเกิดขึ้นในโรงเรือนเมลอนอีก

 

หลังจากที่ไม่พบแมลงแล้ว จะทำการรมควันทำสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง แต่ช่วงที่ควรลดและหลีกเลี่ยงการรวมควันคือ ระยะการผสมเกสร เพื่อไม่ให้ควันมีผล กระทบต่อการผสมเกสรของพืช

 

 สิ่งที่ได้รับ..จากการรมควันเมลอน คือ ลดการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช

เราได้ผลไม้ที่ปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้าง 

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อทีมงาน

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. 074-286012(อมรรัตน์ จันทนาอรพินท์) หรือ 074-286059(เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช)

E-mail : amonrat.b@psu.ac.th,yaowalak.c@psu.ac.th


©2021 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Search