จรัญ รัตนอุบล ขอเสนอพืชพื้นเมือที่น่าสนใจเป็นอาหารสัตว์ ได้แก่ หญ้าหวายข้อ และชุมเห็ด

หญ้าหวายข้อมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Hemarthria compressa

หญ้าหวายข้อมีชื่อสามัญว่า "whip grass"  เป็นพืชอายุหลายปี ลำต้นเลื้อยแผ่คลุมดิน แต่ชูส่วนปลายขึ้น สูง 90 - 120 เซนติเมตร มีลำต้นใต้ดินหรือเหง้า (rhizome) และลำต้นบนดิน หรือไหล (stolon)แตกรากตามข้อที่แตะพื้นดิน ลำต้นที่ยังอ่อนจะมีสีม่วงแดง ขอบรอบใบมีสีม่วงและเรียบ (entire) รูปร่างใบมีลักษณะขอบใบเกือบขนานถึงปลาย

รูปร่างของแผ่นใบแบบนี้ทางพฤกษศาสตร์เรียกว่า linear shape คล้าย ๆ กับหญ้า st angustine  หรือเปล่า ??

 

ชุมเห็ดเล็กมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า  Senna occidentalis

ชื่อท้องถิ่นของชุมเห็ดเล็กมีหลายชื่อแล้วแต่ท้องถิ่นนั้นจะเรียกกัน เช่น ภาคเหนือ เรียก (ขี้เหล็กเทศ, ขี้เหล็กเผือก, ผักเห็ด, ลับมืนน้อย, หมากกะลิงเทศ), ภาคกลาง เรียก (ขี้เหล็กผี, ชุมเห็ดเล็ก, พรมดาน)

ชื่อสามัญของชุมเห็ดเล็ก คือ coffee senna, Coffeeweed

อยากรู้จังว่ารูปร่างหน้าตาของชุมเห็ดเล็กเป็นอย่างไร เอามาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดีหรือไม่
อ.ประวิตร

 

(back to learn by us)