หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
แนะนำกิจกรรม 5ส
หน้าหลัก
คณะกรรมการ
พื้นที่ 5ส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5ส
การบริหารกิจกรรม5ส
นโยบาย / วัตถุประสงค์
มาตราฐาน 5ส
แผนและผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
รายงานการประชุม
การประเมินผลกิจกรรม 5ส
แบบฟอร์ม
กิจกรรม 5ส และ ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ
กิจกรรมส่งเสริม 5ส
พื้นที่ 5ส ดีเด่น
ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ ปีการศึกษา 2556
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5ส.และการปรับปรุงงาน

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 11 พ.ค.55

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุนัทณี แสงแจ่ม
โทร.0-7428-6009
sunattanee.s@psu.ac.th

หน้าหลัก arrow ข่าวประชาสัมพันธ์


ผลงานการประกวดโลโก้ 5ส
ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ได้รับรางวัลประกวดโลโก้ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
รางวัลที่ 1 ผลงานหมายเลข 1 ของนางสาวจรรยา ปานเส็ม ภาควิชาวาริชศาสตร์

รางวัลชมเชย 2 รางวัล คือ
ผลงานหมายเลข 12 ของนางมะลิ นิลสุวรรณ และนางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล
ผลงานหมายเลข 6 ของนางสาวเพ็ญติมาศ กระมุท

** มอบรางวัลในกิจกรรม Big Cleaning Day 2551 วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2551 **

อกแบบโลโก้ 5ส ชิงเงินรางวัล 1,000 บาท

ผลงานการประกวดโลโก้ 5ส

1. ชนะเลิศ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

การประกวดโลโก้ 5ส

1.สิทธิ์การส่งเข้าประกวดสำหรับบุคลากร และนักศึกษา ภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ เท่านั้น
2.เงื่อนไขการส่งโลโก้เข้าประกวด ดังนี้
      2.1 โลโก้มีคำว่า 5ส
      2.2 โลโก้มีคำว่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ
      2.3 ส่งรูปโลโก้เป็นภาพสี
      2.4 ส่งขนาดรูปโลโก้ A4 (ต้นฉบับ) และสำเนาเอกสารเป็น 2 ขนาด คือ 2 นิ้ว และ 4 นิ้ว
      2.5 สามารถอธิบายถึงการได้มาของโลโก้ที่ส่งเข้าประกวด
      2.6 โลโก้ที่ส่งเข้าประกวดถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น
      2.7 คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นคำตัดสินที่สิ้นสุด
3.หมดเขตส่งเข้าประกวดวันที่ 31 ตุลาคม 2551
4.ส่งผลงานได้ที่ งานประกันคุณภาพ โทร. 6009
..::: ข้อมูลโดย >> นางสุนัทณี แสงแจ่ม งานประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6009 :::..
..::: จัดทำโดย >> นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6053-4 :::..