หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM องค์ความรู้
 
  :: หน้าหลัก ::  
หน้าหลัก
นโยบายการจัดการความรู้
คณะทำงาน KM
แผนและผลการดำเนินงาน
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
กิจกรรม
รางวัลแด่คนช่างเขียน
บทสัมภาษณ์
เก็บมาฝาก อบรม/สัมมนา
ระบบคำสำคัญคณะ
องค์ความรู้
หน่วยงานในระบบ Share PSU
คณบดี
ที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหาร
ภาควิชาพืชศาสตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
ภาควิชาธรณีศาสตร์
ภาควิชาวาริชศาสตร์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
กลุ่มงานศูนย์วิจัย
กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
กลุ่มงานบริการวิชาการ
กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ฯ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่ฯ
หน่วยคลัง
หน่วยพัสดุ
หน่วยทะเบียน
หน่วยกิจการนักศึกษา
งานนโยบายและแผน
งานประกันคุณภาพ
หน่วยวิจัย
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หมวดหมู่ในระบบ Share PSU
วิจัย-วิจัยสถาบัน
การเรียนการสอน
บริการวิชาการการเกษตรและทรัพยากร
ประกันคุณภาพ
พัฒนางานประจำ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
กิจการนักศึกษา-ดูแลนักศึกษา
วิธีการใช้งาน Share
ประชาสัมพันธ์
ประวัติศาสตร์
เคล็ดลับ ไอที
เรื่องทั่วไป
องค์กรสร้างสุข

รางวัลการจัดการความรู้

   รางวัลแห่งความภูมิใจ...ประจำปี 2553

   รางวัลการใช้ Share เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   Blogger of the Month
            - ประกาศรางวัล "นักเขียนประจำเดือนกรกฎาคม 2556"
            - ประกาศรางวัล "นักเขียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556"
            - ประกาศรางวัล "นักเขียนประจำเดือนมกราคม 2556"


Download คลังภาพ

   ภาพใส่ในระบบ Share PSU


ภาพกิจกรรมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมครั้งที่ 30(1/2562)
ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 265 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 28(3/2559)
ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 27(2/2559)
ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 26(1/2559)
ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ชานชาลาแห่งการเรียนรู้ - บันทึกที่มีคำสำคัญ: คณะทรัพยากรธรรมชาติ [Tag: คณะทรัพยากรธรรมชาติ]

 
จำนวนเข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 24 เม.ย.2551
จำนวนเข้าเยี่ยมชม 3 เม.ย.2551 - 25 พ.ค.2552 จำนวน 1,448 ครั้ง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/