หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
แนะนำกิจกรรม 5ส
หน้าหลัก
คณะกรรมการ
พื้นที่ 5ส
เกร็ดความรู้ 5ส
การบริหารกิจกรรม5ส
นโยบาย / วัตถุประสงค์
มาตราฐาน 5ส
แผนและผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
รายงานการประชุม
การประเมินผลกิจกรรม 5ส
แบบฟอร์ม
กิจกรรม 5ส และ ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ
กิจกรรมส่งเสริม 5ส
     - โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส
     - กิจกรรม Big Cleaning Day
     - กิจกรรมย่อยกระดาษ
     - ส (ที่ 6) สำนึกสาธารณะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5ส.และการปรับปรุงงาน

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 11 พ.ค.55

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุนัทณี แสงแจ่ม
โทร.0-7428-6009
sunattanee.s@psu.ac.th


กิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2562
      ยกเลิกการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
      รายงานการประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 60(2/2563) 6 มี.ค.63
      แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2562 รอบ 7 เดือน
      กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
      สรุปผลการประเมิน Big Cleaning Day 2562
      รายงานการประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 59(1/2563) 28 ม.ค.63
      รายงานการประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 58(3/2562) 24 ธ.ค.62
      คำสั่งที่ 001/2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2562
      แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2562
      รายงานการประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 57(2/2562)15 พ.ย.62


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม 5ส
     "5ส ดูงานโรงไฟฟ้าขนอม"
     "5ส ดูงานคณะแพทยศาสตร์"
     "5ส กับการทำงาน" โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมย่อยกระดาษครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 และหน้าอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยบริษัทวงศ์พาณิชย์ได้นำรถสำหรับทำลายเอกสาร เพื่อนำมาทำลายเอกสาร
โดยการย่อยและเมื่อย่อยแล้วสามารถขายให้ทางบริษัทได้ (ราคารับซื้อ ณ วันปัจจุบัน)
ข้อสอบ หรือเอกสารอื่นที่ไม่ต้องผ่านการทำลายตามระเบียบสารบรรณการประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ครั้งที่ 60(2/2563) วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายงานการประชุม::..กิจกรรม Big Cleaning Day สโมสรนักศึกษา
ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องสโมสรนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::ภาพ Big Cleaning Day::..
บุคลากร นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้าตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดนัดเกษตรกร
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2562
ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-14.00 น.
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::ภาพ Big Cleaning Day::..การประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ครั้งที่ 59(1/2563) วันvอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายงานการประชุม::....::: ข้อมูลโดย >> นางสุนัทณี แสงแจ่ม งานประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6009 :::..
..::: จัดทำโดย >> นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6053-4 :::..