หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
แนะนำกิจกรรม 5ส
หน้าหลัก
คณะกรรมการ
พื้นที่ 5ส
เกร็ดความรู้ 5ส
การบริหารกิจกรรม5ส
นโยบาย / วัตถุประสงค์
มาตราฐาน 5ส
แผนและผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
รายงานการประชุม
การประเมินผลกิจกรรม 5ส
แบบฟอร์ม
กิจกรรม 5ส และ ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ
กิจกรรมส่งเสริม 5ส
     - โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส
     - กิจกรรม Big Cleaning Day
     - กิจกรรมย่อยกระดาษ
     - ส (ที่ 6) สำนึกสาธารณะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5ส.และการปรับปรุงงาน

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 11 พ.ค.55

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุนัทณี แสงแจ่ม
โทร.0-7428-6009
sunattanee.s@psu.ac.th


กิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2561
      แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2561 รอบ 7 เดือน
      แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2561 รอบ 5 เดือน
      กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
      รายงานการประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 55(4/2561)25 ธ.ค.61
      คำสั่งที่ 010/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม
      คำสั่งที่ 001/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2561
      คำสั่งที่ 189/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
      รายงานการประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 54(3/2561)12พ.ย.61
      มอ 500/ว 2104 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2561


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม 5ส
     "5ส ดูงานโรงไฟฟ้าขนอม"
     "5ส ดูงานคณะแพทยศาสตร์"
     "5ส กับการทำงาน" โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

ภาพกิจกรรม


บุคลากร นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้าตลาดเกษตร ม.อ. ตลาดนัดเกษตรกร
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2561
ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-14.00 น.
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::ภาพ Big Cleaning Day::..การประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ครั้งที่ 56(1/2562) วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ครั้งที่ 55(4/2561) วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมย่อยกระดาษครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 และหน้าอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยบริษัทวงศ์พาณิชย์ได้นำรถสำหรับทำลายเอกสาร เพื่อนำมาทำลายเอกสาร
โดยการย่อยและเมื่อย่อยแล้วสามารถขายให้ทางบริษัทได้ (ราคารับซื้อ ณ วันปัจจุบัน)
ข้อสอบ หรือเอกสารอื่นที่ไม่ต้องผ่านการทำลายตามระเบียบสารบรรณ..::: ข้อมูลโดย >> นางสุนัทณี แสงแจ่ม งานประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6009 :::..
..::: จัดทำโดย >> นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6053-4 :::..