หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
แนะนำกิจกรรม 5ส
หน้าหลัก
คณะกรรมการ
พื้นที่ 5ส
เกร็ดความรู้ 5ส
การบริหารกิจกรรม5ส
นโยบาย / วัตถุประสงค์
มาตราฐาน 5ส
แผนและผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
รายงานการประชุม
การประเมินผลกิจกรรม 5ส
แบบฟอร์ม
กิจกรรม 5ส และ ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ
กิจกรรมส่งเสริม 5ส
     - โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส
     - กิจกรรม Big Cleaning Day
     - กิจกรรมย่อยกระดาษ
     - ส (ที่ 6) สำนึกสาธารณะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5ส.และการปรับปรุงงาน

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 11 พ.ค.55

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุนัทณี แสงแจ่ม
โทร.0-7428-6009
sunattanee.s@psu.ac.th

หน้าหลัก arrow แผนและผลการดำเนินกิจกรรม 5ส

แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน

แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2561 รอบ 7 เดือน

แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2561 รอบ 5 เดือน

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2561

แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2560

แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2560 รอบ 9 เดือน

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2560

แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2559

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2559

แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2558 รอบ 11 เดือน

แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2558 รอบ 8 เดือน

แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2558 รอบ 6 เดือน

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2558

แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2557 รอบ 12 เดือน

แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2557 รอบ 7 เดือน

แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2557 รอบ 6 เดือน

แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2557 รอบ 4 เดือน

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2557

แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2556 รอบ 12 เดือน

แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2556 รอบ 9 เดือน

แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2556 รอบ 6 เดือน

แผนการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2556 (มติครั้งที่ 34)

แผนการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2556

แผนและผลการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2555

แผนการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2555

แผนและผลการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 5ส รอบ 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2554

แผนและผลการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 5ส รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2554

แผนการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2554

ผลการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2553

 แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2553

ผลการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2552

แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2552

แผนและผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2551

สรุปแบบประเมินกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2550

สรุปแบบประเมินกิจกรรม 5ส ห้องปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2550

สรุปผลการดำเนินการ Big Cleaning Day 2550

แผนงานและผลกิจกรรม 5ส ปี 2550

แผนงานกิจกรรม 5ส ปี 2549


 


..::: ข้อมูลโดย >> นางสุนัทณี แสงแจ่ม งานประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6009 :::..
..::: จัดทำโดย >> นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6053-4 :::..