หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
แนะนำกิจกรรม 5ส
หน้าหลัก
คณะกรรมการ
พื้นที่ 5ส
เกร็ดความรู้ 5ส
การบริหารกิจกรรม5ส
นโยบาย / วัตถุประสงค์
มาตราฐาน 5ส
แผนและผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
รายงานการประชุม
การประเมินผลกิจกรรม 5ส
แบบฟอร์ม
กิจกรรม 5ส และ ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ
กิจกรรมส่งเสริม 5ส
     - โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส
     - กิจกรรม Big Cleaning Day
     - กิจกรรมย่อยกระดาษ
     - ส (ที่ 6) สำนึกสาธารณะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5ส.และการปรับปรุงงาน

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 11 พ.ค.55

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุนัทณี แสงแจ่ม
โทร.0-7428-6009
sunattanee.s@psu.ac.th

หน้าหลัก arrow การประเมินผลกิจกรรม 5ส
ปีการศึกษา : 2556-2560 | 2551-2555
การประเมินผลกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2556-2560
      กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
      สรุปผลการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2560
      กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
      สรุปผลการประเมิน Big Cleaning Day 2560
      สรุปผลการประเมิน Big Cleaning Day 2559
      สรุปผลการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2559
      กำหนดการตรวจเยี่ยม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
      สรุปผลการประเมิน Big Cleaning Day 2558
      สรุปผลการตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน และพื้นที่ส่วนรวม ครั้งที่ 1/2558
      กำหนดการตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน และพื้นที่ส่วนรวม ครั้งที่ 1/2558
      สรุปผลการตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน และพื้นที่ส่วนรวม ครั้งที่ 1/2557
      ภาพก่อนทำการตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน และพื้นที่ส่วนรวม ครั้งที่ 1/2557
      กำหนดการตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน และพื้นที่ส่วนรวม ครั้งที่ 1/2557
      สรุปผลการประเมิน Big Cleaning Day 2557
      สรุปผลการตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน และพื้นที่ส่วนรวม ครั้งที่ 1/2556
      ภาพก่อนทำการตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน และพื้นที่ส่วนรวม ครั้งที่ 1/2556
      กำหนดการตรวจเยี่ยมภาควิชา/หน่วยงาน และพื้นที่ส่วนรวม ครั้งที่ 1/2556
     ภาพก่อนทำ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
     ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
     ภาพฝ่ายต่างๆ Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2556 ฝ่ายสวัสดิการ 1 | 2 ฝ่ายลงทะเบียน 1

 


..::: ข้อมูลโดย >> นางสุนัทณี แสงแจ่ม งานประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6009 :::..
..::: จัดทำโดย >> นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6053-4 :::..