หน้าหลัก psu หน้าหลักคณะ ประกันคุณภาพ 5ส KM
แนะนำกิจกรรม 5ส
หน้าหลัก
คณะกรรมการ
พื้นที่ 5ส
เกร็ดความรู้ 5ส
การบริหารกิจกรรม5ส
นโยบาย / วัตถุประสงค์
มาตราฐาน 5ส
แผนและผลการดำเนินกิจกรรม 5ส
รายงานการประชุม
การประเมินผลกิจกรรม 5ส
แบบฟอร์ม
กิจกรรม 5ส และ ส ที่ 6 สำนึกสาธารณะ
กิจกรรมส่งเสริม 5ส
     - โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส
     - กิจกรรม Big Cleaning Day
     - กิจกรรมย่อยกระดาษ
     - ส (ที่ 6) สำนึกสาธารณะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5ส.และการปรับปรุงงาน

ผู้เข้าเยี่ยมชม

เริ่ม 11 พ.ค.55

สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุนัทณี แสงแจ่ม
โทร.0-7428-6009
sunattanee.s@psu.ac.th

หน้าหลัก arrow แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: สำนักงาน
          (ปรับปรุง 25-11-2559)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: ห้องเรียน
          (ปรับปรุง 25-11-2559)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: ห้องประชุม
          (ปรับปรุง 25-11-2559)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: ห้องน้ำ
          (ปรับปรุง 25-11-2559)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: ห้องปฏิบัติการ ฟาร์ม
          (ปรับปรุง 25-11-2559)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: โรงอาหาร
          (ปรับปรุง 25-11-2559)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: ห้องน้ำ
          (ปรับปรุง 21-04-2559)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: ห้องเรียน
          (ปรับปรุง 05-09-2557)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: ห้องประชุม
          (ปรับปรุง 05-09-2557)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: สำนักงาน
          (ปรับปรุง 05-09-2557)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: ห้องเรียน
          (ปรับปรุง 09-10-2556)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: ห้องประชุม
          (ปรับปรุง 09-10-2556)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: สำนักงาน
          (ปรับปรุง 09-10-2556)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: ห้องปฏิบัติการ
          (ปรับปรุง 10-05-2556)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: ห้องเรียน
          (ปรับปรุง 10-10-2554)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: ห้องประชุม
          (ปรับปรุง 10-10-2554)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: สำนักงาน
          (ปรับปรุง 10-10-2554)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: ห้องประชุม
          (ปรับปรุง 22-03-2554)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: สำนักงาน
          (ปรับปรุง 12-10-2552)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: สำนักงาน
          (ปรับปรุง 26-10-2551)
      แบบฟอร์มประเมินผลกิจกรรม 5 ส. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประเภท: ห้องปฏิบัติการ

 


..::: ข้อมูลโดย >> นางสุนัทณี แสงแจ่ม งานประกันคุณภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6009 :::..
..::: จัดทำโดย >> นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6053-4 :::..