โมก

ข้อมูลพรรณไม้

 
โมก
 Wrightia pubescens R. Br up

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrigtia pubescens R.Br.

ชื่อวงศ์ : Apocynaceae 

ชื่อสามัญ : Moke

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ :

ต้น : ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลัดใบ เปลือกนอกสีเทา เปลือกในสีเหลืองอ่อน มีน้ำยางเหนียวสีขาว เรือนยอดเป็นรูปเจดีย์ต่ำ ทึบ

ใบ : ใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ ๆ หรือเยื้องกันเล็กน้อย รูปใบมนกว้างหรือรูปไข่แกมรูปขอบขนานปลายมีติ่งเรียวแหลมยาว ใบอ่อนมีขนสีเทาอมเหลือง ด้านท้องใบมีขนประปราย

ดอก : ออกเป็นช่อที่ ปลายกิ่ง มีขนสั้นและอ่อนนุ่ม ก้านดอกเรียวเล็ก โคนดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปร่างคล้ายระฆัง มีขน โคนหลอดป่องเป้นกระเปาะ ดอกสีขาว กลิ่นหอม

ผล : เป็นฝักออกคู่ ปลายแหลมโคนแบน มีต่อมระบายอากาศเล็กๆ กระจายตามผิว

เมล็ด : เป็นรูปขอบขนาน มีขนคิดเป็นกระจุกที่ปลาย

การใช้ประโยชน์ :

เนื้อไม้ : แปรรูปใช้ปลูกสิ่งก่อสร้าง เครื่องมือใช้สอย

ราก : ขับโลหิตระดู ขับโลหิต

เปลือกต้น : แก้พิษไข้ บำรุงธาตุ แก้ท้องมาน แก้โรคลำไส้ ดีพิการ ขับน้ำเหลืองเสียกระพี้ฟอกโลหิต

ใบ : ระงับปวดกล้ามเนื้อ ขับน้ำนม รักษาฝี

ดอก : ขับพยาธิ

ผล : ขับโลหิต

เมล็ด : แก้บิด แก้ไข้ ท้องเสีย ไฟลามทุ่ง ขับลม ขับพยาธิในลำไส้เล็ก

เอกสารอ้างอิง :

ธงชัย เปาอินทร์ , นิวัตร เปาอินทร์ . ต้นไม้ยาน่ารู้ . 2544 . กรุงเทพฯ . บริษัท ออฟเซ็ท เพรส จำกัด.

นายวีระยุทธ กาทองทุ่ง สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์วันที่ศึกษา 19 ธันวาคม 2545

 ขอบคุณภาพจาก : 

 http://www.the-than.com/
 
http://www.oknation.net/

 

 

เมนู >> ข้อมูลพรรณ ไม้

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โทรศัพท์ 0-7455-8802  โทรสาร 0-7455-8803