พญาสัตบรรณ

ข้อมูลพรรณไม้

 
พญาสัตบรรณ หรือตีนเป็ด
 Alstonia scholaris R. Br

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia scholaris (L.) R. Br.

ชื่อวงศ์ : Apocynaceae

ชื่อสามัญ : White Cheesewood

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ :

 ต้น : เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 15-30 เมตร โคนต้นมักเป็นพูพอนเปลือกสีเทาอมเหลืองค่อนข้างหนา

ใบ : แบบเรียงกันเป็นวง 5-7 ใบ แผ่นรูปมนแถบรูปไข่กลับ ปลายใบมีติ่งเล็กน้อย โคนใบสอบเรียบ ใบเป็นแบบใบประกอบนิ้วมือ

 ดอก : ดอกเล็กสีเขียวอมเหลืองหรืออมขาว ดอกเป็นช่อตามปลายกิ่ง

 ผล : เป็นฝักยาวเรียวสีเขียวยาว 10-20 เซนติเมตร

 เมล็ด : ขนาดเล็ก ค่อนข้างกลมหรือรี มีขนยาวอ่อนนุ่มปุกปุย ติดอยู่ปลายทั้งสองข้างเมล็ดแก่ประมาณเดือนมีนาคม

การใช้ประโยชน์ :

เนื้อไม้ : มีสีขาวอมเหลืองอ่อน ใช้ทำหีบใส่ของ ทำรองเท้าไม้ ทำไม้จิ้มฟัน

เปลือก : ใช้รักษาโรคบิด

ใบ : ใช้ฟอกแก้พิษ เป็นยาสมานลำไส้ แก้หวัด

เอกสารอ้างอิง :

นันทวัน บุญยะประภัสสร และอรนุช โชคชัยเจริญพร. 2542. สมุนไพรพื้นบ้าน . กรุงเทพ ฯ . ประชาชน จำกัด

 ขอบคุณภาพจาก : 

 http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=goirish2011&month=03-2013&date=21&group=71&gblog=45

 

 

เมนู >> ข้อมูลพรรณ ไม้

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โทรศัพท์ 0-7455-8802  โทรสาร 0-7455-8803