นมแมว

ข้อมูลพรรณไม้

 
นมแมว
 Rauwenhoffia siamensis Scheff

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rauwenhoffia siamensis Scheff.

ชื่อวงศ์ : Annonaceae

ชื่อสามัญ : Rauwenhoffia siamensis

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ :

ต้น : ไม้พุ่มรอเลื้อย กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุม

ใบ : ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก โคนใบมนหรือหยักเว้า ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ

ดอก : ดอกเดี่ยว หรือออกเป็นกระจุก 2-4 ดอก ตรงข้ามใบ มีกลิ่นหอมในช่วงเย็น กลีบเลี้ยง 3 กลีบ สีเขียว รูปสามเหลี่ยม กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็นสองวง สีเหลืองนวล รูปไข่แกมสามเหลี่ยม กลีบหนา กลีบวงในมีขนาดเล็กกว่า ผลเป็นผลกลุ่ม มีผลย่อย 6-15 ผล

ผล : รูปรี สีเหลือง แต่ละผลย่อยมี 5-8 เมล็ด

การใช้ประโยชน์ :

 ผลสุก : รับประทานได้ รสหวาน หรือปลูกเป็นไม้ประดับ

เอกสารอ้างอิง :

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

 

เมนู >> ข้อมูลพรรณ ไม้

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โทรศัพท์ 0-7455-8802  โทรสาร 0-7455-8803