ข้อมูลพรรณไม้

 

ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ บริเวณที่พบ
  มะม่วงหิมพานต์
Anacardium occidentale L. Anacardiaceae  5/1
 มะปราง Bouea macrophylla Griff. Anacardiaceae  5/1
 มะปริง Bouea microphylla Merr. Anacardiaceae  5/1
 มะม่วง Mangifera indica L. Anacardiaceae  5/1 
 มะม่วงคัน Manggifera quadrifida Jack Anacardiaceae  5/1
 มะม่วงเพาะไก่ Mangifera sp. Anacardiaceae 3/1
 มะม่วงป่า Mangifera sp.1 Anacardiaceae 5/1
 มะกอก Spondias pinnata Kurz Anacardiaceae  3/1, 5/1
ทุเรียนเทศ, ทุเรียนน้ำ Annona muricata L. Annonaceae 3/1, 2/1, 5/1
น้อยโหน่ง Annona reticulata L.  Annonaceae  5/1 
นมควาย Fissistima minuticalyx Chatterjee. Annonaceae 2/1, 5/1
นมแมว Rauwenhoffia siamensis Scheff. Annonaceae  5/1 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โทรศัพท์ 0-7455-8802  โทรสาร 0-7455-8803