รัฐบาลญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษา (Monbukagakusho: MEXT)
ประจำปี 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่
ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2557 ระดับนักศึกษาปริญญาตรีและระดับนักศึกษาวิจัย
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบใบสมัครที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3-7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์) เวลา 13.30-16.30 น.

ทุนการศึกษาประเภทนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students) และทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students) ใบสมัครและระเบียบการสามารถ download ได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

จากใจพี่ๆ วาริชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคน ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ วาริชศาสตร์ และยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ชีวิตในมหาวิทยาลัยนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและสำคัญช่วงหนึ่งในช่วงชีวิตทั้งหมด การที่น้องๆ ได้ก้าวเข้ามาถึงจุดนี้แล้ว พี่ก็อยากให้ก้าวแรกในมหาวิทยาลัยนั้นเป็นก้าวที่สำคัญยิ่ง เพราะว่าหากเราเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆ เราก็จะดำเนินกิจกรรมในก้าวต่อไปได้ดีเช่นกัน แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นทุกอย่างย่อมมีอุปสรรคเป็นตัวทดสอบรออยู่ในหนทางข้างหน้า  พี่ก็อยากให้น้องเปิดใจรับสิ่ง ๆ ใหม่ที่จะเข้ามา และจงต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเอง โดยที่พี่ๆทุกคนนั้นจะคอยเป็นกำลังใจเสมอ และพร้อมยินดีให้คำปรึกษาแก่น้องๆ ทุกคน

หากเปรียบ ป่าชายเลน เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์  ก็เช่นเดียวกันที่คอยทำหน้าที่เป็นเหมือน พ่อแม่ ครูอาจารย์ และพี่น้อง ที่พร้อมเสมอสำหรับบ่มเพาะความรู้ทางวิชาการ คุณธรรม ควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่  พี่ ๆ ทุกคนอยากให้น้องตั้งใจเรียนหนังสือ ขณะเดียวกันก็ทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วย เพราะ กิจกรรม คือ แบบฝึกหัดชีวิต นั่นเอง ที่สำคัญจงใช้ชวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่าที่สุด และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ ๆ จากที่แห่งนี้ให้มากที่สุดเช่นกัน หากมีปัญหาใดๆก็อย่าเพิ่งท้อ ขอให้ต่อสู้กับมัน และจงอย่าลืมว่า น้องๆทุกคน  ยังมีพี่ ๆ ที่คอยให้คำแนะนำ และเป็นกำลังใจให้น้องเสมอ พยายามเข้านะ “ลูกปลาตัวน้อย”

ด้วยรักและห่วงใย
จากใจพี่ๆ วาริชศาสตร์ทุกคน

หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์: ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย

ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 เข้าสู่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ท่ามกลางความยินดีเมื่อสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นบันไดขั้นแรกของการเป็นนักศึกษานั้น ขอให้ระลึกไว้เสมอว่ายังมีภารกิจที่ต้องทำและรับผิดชอบต่อตนเองต่อไปอีก 4 ปี ข้างหน้า เวลา 4 ปี ในมหาวิทยาลัย เป็นช่วงเวลาของการแสวงหาความรู้และสั่งสมประสบการณ์ชีวิตที่ทุกคนมีสิทธ์ได้รับไม่แตกต่างกัน เพียงแต่ใครจะสามารถเก็บเกี่ยวได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

การจากครอบครัวที่เคยมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลให้คำปรึกษา เป็นประสบการณ์ใหม่ของนักศึกษาส่วนใหญ่ ที่ต้องออกจากบ้านเพื่อเดินเข้าสู่รั้วประตูมหาวิทยาลัย เพื่อเข้ามาศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ที่มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งที่อยู่ใหม่ เพื่อนใหม่ ห้องเรียนใหม่ อาจารย์ใหม่ หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน

ชีวิตของการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ต่างไปจากการเดินเรือในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ หากไม่มีอุปสรรคใดๆ เรือก็จะสามารถแล่นไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างราบรื่น แต่ในความเป็นจริง ในท้องทะเลมักมีคลื่นลม หรือแม้กระทั่งพายุใหญ่ที่พร้อมโหมกระหน่ำให้เรือที่แล่นอยู่ต้องโคลงเคลง บางครั้งหนักหนาถึงขั้นอัปปางจนไม่สามารถไปถึงฝั่งดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้

เช่นกัน ชีวิตของนักศึกษาจะพบกับความราบรื่น ประสบความสำเร็จในการเรียนได้ ต้องมีความตั้งใจ แน่วแน่ มีวินัยในตนเอง การรู้ตัวมีสติเสมอว่ามาที่นี่เพื่ออะไร และต้องคิดเสมอว่าจะก้าวเดินอย่างไรเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทาง ประสบผลสำเร็จตามที่หวัง ทำฝันของตนเองและความหวังของครอบครัวให้เป็นจริงได้ นักศึกษาจึงต้องเรียนรู้ที่จะฝ่าคลื่นลมหรือพายุใหญ่นั้นได้อย่างไร จึงจะสามารถนำเรือให้ไปถึงฝั่งได้ในที่สุด

ในโอกาสนี้ จึงขอให้นักศึกษามีความตั้งใจ รู้คิด รู้พิจารณา รู้บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาและก้าวไปหาความสำเร็จให้ได้ เพื่ออนาคตที่ดีของตนเองและเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป

ด้วยความรักและปรารถนาดี

ดร. พรพิมล เชื้อดวงผุย
หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์

 

ดร.ธีญาภรณ์  แก้วทวี

 

ชื่อ – สกุล นางสาวธีญาภรณ์ แก้วทวี
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
วุฒิการศึกษา

Ph.D.(Aquaculture)
Kochi University
Japan

สาขาที่วิจัย Aquaculture

 

» อ่านรายละเอียดทั้งหมด

ขอต้อนรับ "ลูกปลาน้อย รุ่นที่ 34" สู่รั้วศรีตรัง

ต้อนรับลูกปลาน้อย 34

blank