ภาควิชาพืชศาสตร์
วัชพืชและการจัดการ
Weeds and Weed Management (510-412
)

 

รู้จักวัชพืชจากภาพ

นำตัวอย่างวัชพืชที่ท่านเก็บจากแปลงมาเทียบกับภาพเหล่านี้ แล้วบันทึกชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ เก็บเป็นข้อมูลว่าท่านพบวัชพืชกี่ชนิด แต่ละชนิดมีความถี่ ความเด่น และการครอบคลุมพื้นที่ หรือ มีดัชนีความสำคัญเป็นเท่าใด

ให้ลองเปรียบเทียบกับชนิดของวัชพืชและค่าต่าง ๆ ของเพื่อน ๆ ในชั้นดู หรือเทียบกับแปลงพืชชนิดอื่นที่ต่างจากของท่าน

และเมื่อเก็บหลายครั้ง ให้ท่านลองเปรียบเทียบค่าระหว่างฤดูกาลปลูกพืชดู

บานไม่รู้โรย เอื้องเพ็ดม้า โคกกระสุน ฝอยทอง
กระเม็ง กระดุมใบ กะดุมใบใหญ่ กระสัง
แห้วทรงกระเทียม หูปลาช่อน จอกหนู ขาเขียด
แขม กกสามเหลี่ยมเล็ก เลา ลิเภา
ลูกใต้ใบ ไมยราบ ไมยราบเถา ไมยราบยักษ์
แมงลักป่า แหนแดง แหนเป็ด น้ำนมราชสีห์เล็ก
น้ำนมราชสีห์ เหงือกปลาหมอ หงอนไก่ดอน ผกากรอง
ผักโขมหนาม ผักเบี้ยใหญ่ ผักบุ้งเครือ ผักโขม
ผักเป็ด ผักเป็ดไทย ผักปราบใบกว้าง ผักปราบใบแคบ
ผักเสี้ยน ผักเสี้ยนผี ผักตบชวา ผักตบไทย (ขาเขียด)
แพงพวยน้ำ พันงูแดง พันงูขาว พันงูเขียว
ปอบิด สาบแร้งสาบกา สาบเสือ สบู่แดง
สะอึก ตาลปัดฤษี ตีนตุ๊กแก ต้อยติ่ง
เทียนนา โทงเทง ธูปฤษี หญ้าบุ้ง
หญ้าชันกาศ หญ้าดอกแดง หญ้ากาบหอย หญ้าเกล็ดหอย
แห้วหมู หญ้าเจ้าชู้ หญ้าคา ขัดมอญ หญ้าสีดา
หญ้าขจรจบ หญ้าละออง (กระต่ายจาม) หญ้าลิ้นงู หญ้าแม่มด
หญ้าขจรจบดอกเหลือง ผักงวงช้าง หนวดปลาดุก หญ้าหนวดฤษี
หญ้าปากควาย หญ้าปล้องข้าวนก หญ้ารังนก หญ้าสตาร์
 
หญ้าตีนกา หญ้าหวาย ผักยาง  

หรือเทียบกับภาพลายเส้นเหล่านี้ แล้วตรวจความถูกต้อง และรายละเอียดอื่น ๆ จากหนังสือคู่มือการตรวจเอกลักษณ์พืช

Scirpus articulatus L. Scirpus grossus L.f. Scirpus mucronatus L. Fuirena ciliaris (L.) Roxb.
Fuirena umbellata Rottb Lipocarpha chinensis (Osb) Kern Eleocharis acutangula (Roxb) Schult. Eleocharis dulcis (Burm.f.) Henschel
Eleocharis geniculata (L.) R.&S. Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl Fimbristylis miliacea (L.) Vahl Cyperus brevifolius Hassk
Cyperus cephalotes Vahl Cyperus compressus L. Cyperus compactus Retz. Cyperus distans L.f.
Cyperus digitatus Roxb. Cyperus difformis L. Cyperus halpan L. Cyperus imbricatus Retz.
Cyperus irea L. Cyperus kyllingia Endl. Cyperus procerus Rottb Cyperus platystylis R.br.
Cyperus pulcherrimus Wild ex Kunth Cyperus polystachyos Rottb Cyperus pilosus Vahl Cyperus rotundus L.
Rhychospora corymbosa (L.) Britt Commelina bangalensis L. Commelina diffusa Burm.f. Commelina diffusa Burm.f.
Commelina obiqua Ham. Aneilemma scapiflorum (Roxb.) Kostel Aneilemma scapiflorum (Roxb.) Kostel Cyanotis axillaris Roem.
Cyanotis cristata Roem. Cyanotis barbata Don Cyanotis barbata Don Floscopa scandens Lour.
Floscopa scandens Lour. Halkophila ovalis (R.Br.) Hook. Halophila minor (Zoll) Hartog Halophila decipiens Ostent
Amaranthus gracilis Desf. Amaranthus spinosus L. Celosia argentea L. Gomphrena celosoides Mart.
Mimosa invisa Mart. ex. Colla Mimosa pudica L. Richardia brassiliensis Gomez Borreria alata (Aubl.) DC.
Borreria laevis (Lam.) Griseb. Mitracarpus villosus (Sw.) DC. Hedyotis corymbosa (L.) Lamk. Hedyotis diffusa Willd.
Chromolaena odoratum (L.) R.M. King&H. Ageratum conyzoides L. Bidens pilopsa L. var minor Bl. Sherff Emilia schoncifolia (L.) DC.
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Vernonia cineria (L.) Less. Sphaeranthus africanus L. Enydra fructuans Lour.
ตรวจดูตัวอย่างวัชพืชของท่านจากภาพเหล่านี้ แล้วศึกษาในรายละเอียดที่ถูกต้อง พร้อมกับตรวจสอบชนิด ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น วงศ์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีในเอกสารหรือใน website ที่เกี่ยวข้อง
Synedrella nodiflora (l.) Gaertn      

บรรยาย (Lecture)

ปฏิบัติการ (Laboratory)

ภาพกิจกรรม

เวปที่เกี่ยวข้อง
http://www.rspg.thaigov.net/plants_data/

ไปหน้าแรกของวิชา (Home)

back to FNR
กลับสู่หน้าหลักคณะทรัพยากรธรรมชาติ


design by Pravit Sophanodora
03/05/2556